Uputstva

Opsti uslovi, ALL
Opšti uslovi ustupanja prava na korišćenje Infosys poslovnog softvera
Novo u programu za 2017 i 2018, ALL
Novo u programu za 2017 i 2016
ITR - Pregledi/Izvestaji/Analize, ALL
ITR - Pregledi/Izvestaji/Analize
Osnovno uputstvo, ALL
Osnovno uputstvo za koriscenje Infosys programa
Opste uputstvo, ALL
Opšte uputstvo i odredbe za korišcenje Infosys programa
Finansijsko, FIN
...sa dodatkom za programske segmente: "Obracun kamata", "Blagajna"
Robno-Materijalno, FIN
Robno knjigovodstvo - evidencija
Detaljna Nivelacija, FIN
Detaljna Nivelacija
Knjizna odobrenja, FIN
Knjizna odobrenja
PDV - Poresko, FIN
Poresko knjigovodstvo
Proizvodnja (Uza varijanta), FIN
Proizvodnja - uza varijanta
Proizvodnja - elaborat, FIN
Proizvodnja - pogonsko knjigovodstvo i klasa 9
Prerada, FIN
Prerada mesa, prerada drveta, prerada maline, voca, ...
Budzet, mmain
Primeri knjizenja promena u budzetu
Komercijala, KOMERC
Komercijala - izvestaji
Mehanizacija, MEH
Vozila, vozaci, potrosnja, gorivo, mazivo, delovi, ...
Mleko, OTKUP
Prijem mleka, obracun mleka, obracun premije, obustave
Osnovna sredstva, FIN
Osnovna sredstva
Spoljna trgovina, EXIM
Spoljna trgovina - osnovne funkcije
Obračun zarada zaposlenih, OBR
Obračun zarada zaposlenih
Drugi prihodi, OBR
Drugi prihodi
Uputstvo za program - KASA -, KASAM2
Uputstvo za program - KASA -
Hotelska recepcija, REC
Uputstvo za program - Hotelska recepcija

Kratka uputstva

Carinski Magacin, FIN
Uputstvo za pracenje carinskog skladista
Uputstvo za ispis podataka poreskoj upravi, FIN
Uputstvo za ispis podataka poreskoj upravi
Finansijski izvestaji - OBRASCI, FIN
Finansijski izvestaji - OBRASCI
Dizajnirani izvestaji za BIH i CG, FIN
Dizajnirani izvestaji za BIH i CG
Bilans uspeha za prosto knjigovodstvo, FIN
Bilans uspeha za prosto knjigovodstvo
Komision prirucnik, FIN
Komision prirucnik
Ekoloska taksa, FIN
Ekoloska Taksa Uputstvo
Arhiviranje podataka, ALL
Arhivirnaje podataka
Prepis Sifarnika, mmain
Prepis sifarnika
Kepu knjiga, FIN
Kepu kniga - podesavanje parametara
Obračun akontacije i konačne isplate, OBR
Obračun akontacije i konačne isplate
Topli obrok, OBR
Dopis toplog obroka u ostvarenja i obustave
Obračun prevoza, OBR
Obračun prevoza
Obračun bolovanja, OBR
Obračun bolovanja do i preko 30 dana
Porodiljsko odsustvo, OBR
Obracun i uskladjivanje porodiljskog odsustva
Socijalno bolovanje, OBR
Kratko uputstvo za obračun socijalnog bolovanja
Obrazac M4, OBR
Izrada M4 obrasca
Ostvarenja zaposlenih u CSV formatu, OBR
Učitavanje mesečnih ostvarenja zaposlenih iz CSV formata, kartičenje
Kratka pitanja i odgovori, OBR
Vaša pitanja i naši odgovori
Instalacija nove poslovne godine, OBR
Prepis šifarnika, evidencija kredita, ...

Obavestenja

Ukidanje DOS verzije za plate od 01.01.2007.godine, ALL
Ukida se DOS verzija programa za plate od 01.01.2007.godine
Novi poreski status 1101, FIN
Uveden novi poreski status
Webinfo - programski segment, ALL
Nacelna ponuda za webinfo
Webinfo - detaljnije, ALL
Funkcionalni sadrzaj i tehnicke karakteristike i preduslovi koriscenja programskog segmenta WEBINFO
Zastarevanje informacionih tehnologija, ALL
Obavestenje o zastarevanju informacionih tehnologija
Plate - nova verzija programa, ALL
Od 01.01.2007.godine izlazi nova verzija programa za plate
Novogodisnje preinstalacije, ALL
Od 04.12.2007.godine pocinjemo sa instalacijama programa za 2007. poslovnu godinu
Automatsko zatvaranje PDV konta, ALL
Automatsko Zatvaranje PDV Konta na kraju obracunskog perioda
Obracun poreske amortizacije Osnovnih sredstava, ALL
Obracun poreske amortizacije Osnovnih sredstava

Cenovnici

Infosys - cenovnik, ALL
Infosys - cenovnik
Protokol o saradnji, ALL
Protokol o saradnji

Datoteke

InfoSysVNCIntervencija.exe

serviser19.exe

infosys-intervencija.exe

TeamViewer